Трии регистър е първият български онлайн регистър за дървета. Тук има информация за различни видове дървета, разделени по раздели. Дърветата, които са в регистъра са оформени, окастрени от специализирани фирми за тази дейност. В онлайн регистъра може да намерите информация за вид на дърветата, големина, възраст. Растенията, които са регистрирани носят и информация за дейностите, които са се извършили по тях, както и предстоящи мерки, които трябва да се вземат, за да се запази едно добро състояние.

В Трии регистъра се предлагат и услуги, свързани с поддръжката на дървета, екологични дейности като оформяне на дървета, кастрене на клони, заздравяване на болни участъци, дренаж на хралупи и много други. Фирмите, които предлагат такъв вид услуги са специализирани за тази работа, обучени са специално за работа по дървета – овошки, плодни дръвчета, опасни дървета, градски, паркови дървета, улична растителност. В страниците на регистъра има предложения и за различни инициативи, свързани с опазването на околната среда, подобряването на състоянието на българските гори и вековни дървета.

 

Last Updated (Saturday, 02 February 2013 16:55)

 
Анкета
Какво смятате за регистъра?